به زودی …

 

بزودی مشکات را با خدمات زیر بخواهید …

۱) پارچه بافی؛

بافتن پارچه با الیاف مصنوعی جهت چاپ.

۲) کوتینگ پارچه؛

آماده سازی پارچه‌های الیاف طبیعی برای چاپ دیجیتال پارچه.

۳) چاپ اجسام سخت؛

چاپ به روی اجسام سخت از قبیل، سنگ، کاشی، سرامیک، فلزات و شیشه .. .

۴) چاپ مستقیم پارچه؛

چاپ بر روی پارچه‌های الیاف طبیعی از جمله (نخ، پنبه، ابریشم و .. ).