خدمات ترنسفر چاپ

مشکات برای همکاری که در حوزه چاپ پارچه فعالیت می‌کنند، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد.

یکی از این خدمات عبارتند از ترنسفر چاپ؛

بدین معنی که طرح شما بر روی کاغذ سابلیمیشن، چاپ و به شما تحویل داه می‌شود.

مشکات در خدمت شماست.

با ما در ارتباط باشید.