دکمه

یکی از کوچکترین اجزای تشکیل دهنده پوشاک دکمه است. آنرا دگمه و تکمه هم نامیده‌اند. بر خلاف زیپ که اختراع کهنی نیست، دکمه حدود پنج هزار سال قبل و در عصر برنز اختراع شد. آثاری باستانی به دست آمده از چین و رم گویای این حقیقت است که بشر از هزاران سال پیش با فلزاتی مانند طلا، برنج و برنز، اقدام به ساخت دکمه کرده است. گفته شده است دکمه در زمان شاه اسماعیل صفوی از عثمانی به ایران وارد شد. دکمه‌ها در ابتدا جنبه تزئینی داشتند و برای زیبایی و آراستگی لباس، از آنها استفاده می‌شد. اما در ادامه، انسان دریافت که علاوه بر زیبایی می‌تواند از دکمه برای بستن لباس خود استفاده نماید. این حقیقت صنعت پوشاک را در آن زمان متحول ساخت.

دکمه‌ها از مواد گوناگونی مانند پلاستیک، چوب، استخوان، شاخ، دندان، چرم، فلز، صدف، پارچه و شیشه ساخته می‌شوند. در اغلب لباس‌ها، دکمه‌ها را در سمت راست می‌دوزند. زیرا اکثر افراد راست دست هستند و ترجیح می‌دهند که برای راحتی کار، دکمه‌هایشان در سمت راست باشد. نکته جالبی که در این مورد وجود دارد این است که در بسیاری از لباس‌های زنانه، دکمه‌ها در سمت چپ هستند! دلیل آن هم این است که گفته می‌شود در گذشته زنان اشراف، خدمتکار داشتند و برای آنکه خدمتکار به راحتی دکمه‌های لباس‌شان را ببندد، آنها را در سمت چپ لباس می‌دوختند. این رسم از گذشته باقی مانده و همچنان بیشتر لباس‌های زنانه در سمت چپ دکمه دارند.

دکمه‌های برنزی مربوط به روم باستان در سه هزار سال قبل
دکمه‌های باستانی