سیاست کاری مشکات

این مجموعه دارای اهدافی است که سیاست‌های کلی خود را بر اساس این راهبرد پیش خواهد برد؛

این اهداف عبارتند از:

۱- مشتری مداری و تسریع در امور خدمات چاپی.

۲- کیفیت و مطلوب بودن نوع خدمات.

۳- امکان چاپ سفارشات کم‌تیراژ و بلعکس.

۴- عدم استفاده از مواد شیمیایی و زائد.

۵- مشاوره به سفارش دهندگان در هنگام ارائه طرح.

۶- امکان نمونه گیری و انتخاب طیف رنگ‌های وسیع.

۷- بروز رسانی تجهیزات بر اساس استانداردهای جهانی.

۸- استفاده از متریال‌های اورجینال در کلیه خدمات چاپی همگام با تکنولوژی روز دنیا.

۹- استفاده از نیروهای متخصص، ایده پرداز و خلاق.

۱۰- گسترش خدمات چاپی در سایر موارد مورد نیاز مشتریان.

۱۱- مشاوره به برگزارکنندگان نمایشگاه‌های تخصصی در کلیه امور چاپ پارچه.

۱۲- ابتکار در امور چاپی سطوح سخت و حجم دار.

۱۳- حضور در تجارت الکترونیک و مجازی برای کلیه سفارشات طراحی چاپ.