طاقه‌پیچی پارچه

مشکات این توانایی را دارد تا تیراژ پارچه شما را برایتان طاقه‌پیچی کرده،

بسته‌بندی نماید و برایتان ارسال کند. همکارانی که در حوزه پارچه فعالیت دارند حتماً از اهمیت

و سختی این کار آگاه هستند. مشکات این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد.

همین حالا با ما تماس بگیرید.