طاقه‌پیچی پارچه و ترنسفر چاپ

خدمات مشکات برای همکاران فعال در صنعت چاپ پارچه ترنسفر چاپ و طاقه پیچی است.

ممکن است برخی از همکاران محترم ما امکانات و تجهیزات مناسبی برای انجام این خدمات را نداشته باشند.

مشکات با استفاده از دستگاههای مجهز این خدمات را به همکاران محترم ارائه می نماید.

مشکات این توانمندی را دارد تا پارچه های شما را در هر حجم و متراژی، به صورت حرفه ای طاقه‌پیچی کرده، بسته‌بندی نماید.

سختی و اهمیت این دو خدمت، برای همکاران گرانقدری که در بازار پارچه دستی بر آتش دارند، کاملاً آشکار است.

با ما تماس بگیرید.02177005148