طاقه‌پیچی پارچه وترنسفر چاپ

مشکات برای همکاری که در حوزه چاپ پارچه فعالیت می‌کنند، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد.یکی از این خدمات عبارتند از ترنسفر چاپ؛بدین معنی که طرح شما بر روی کاغذ سابلیمیشن، چاپ و به شما تحویل داه می‌شود.ویژگی دیگری که مشکات، دارد خدمات طاقه‌پیچی رول پارچه است.مشکات این توانایی را دارد تا تیراژ پارچه شما را برایتان طاقه‌پیچی کرده،بسته‌بندی نماید و برایتان ارسال کند. همکارانی که در حوزه پارچه فعالیت دارند حتماً از اهمیتو سختی این کار آگاه هستند. مشکات این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد.

با ما در ارتباط باشید.