طراحی

بخش طراحی مشکات دنیای ایده ها و خلاقیت هاست.

انواع طراحی ها با سبک های متفاوت و مختلف برای چاپ بر روی پارچه در بخش طراحی مشکات آفریده می شوند. خیلی از مشتریان مشکات که خودشان طرحی دارند، با نظر بخش طراحی مشکات خروجی کارشان بهینه تر و بهتر می شود.

شما می توانید انواع طرح برای چاپ بر روی پارچه را از بخش طراحی مشکات بخواهید.

طرح های مورد استفاده برای پوشاک مثل شال و روسری، لباس و مانتو، تی شرت و امثال آن، یا دکوراسیون مثل پارچه مبل، پرده، روفرشی و امثال آن یا صدها استفاده ی دیگر.

با ما تماس بگیرید. 02177005148