فکر می‌کنید چند نوع پارچه می‌شناسید؟ (1)

وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنیم، با انواع پارچه مواجه می‌شویم که ممکن است حتی اسامی برخی از آنها را هم ندانیم. اما این تمام ماجرا نیست. فکر می‌کنید در مجموع اسم چند نوع پارچه را می‌دانید؟ ده نوع؟ بیست نوع؟ کمتر؟

انواع بسیار زیاد و متنوع پارچه وجود دارد که طی فهرست ذیل به نام برخی از آنها اشاره می‌کنیم. در قسمت‌های بعدی، به ارائه توضیح در مورد برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 1. پارچه فلانل
 2. پارچه ارگانزا
 3. پارچه سیمپاتکس
 4. پارچه نمدی
 5. پارچه نایلونی
 6. پارچه باتیس
 7. پارچه چرمی
 8. پارچه اکریلیک
 9. پارچه مش
 10. پارچه پیما
 11. پارچه کرپ
 12. پارچه سویا
 13. پارچه کنف
 14. پارچه ابریشمی
 15. پارچه پلی تترافلوئورواتیلن
 16. پارچه مخملی
 17. پارچه ویسکوز یا ریون
 18. پارچه ژرسه یا کشباف
 19. پارچه ارگانیک
 20. پارچه پلارتک
 21. پارچه پاتیست
 22. پارچه الاستین
 23. پارچه ایکانیل
 24. پارچه اسپندکس
 25. پارچه نئوپرن
 26. پارچه توری
 27. پارچه تافته
 28. پارچه پلی آمید
 29. پارچه ویرجین
 30. پارچه لینن
 31. پارچه ژاکارد
 32. پارچه چارموز
 33. پارچه شانتون
 34. پارچه زربافت
 35. پارچه دنیم
 36. پارچه لیوسل
 37. پارچه شمبری
 38. پارچه ولور
 39. پارچه کوپرو
 40. پارچه لمه
 41. پارچه اسکوبا
 42. پارچه ماهوت
 43. پارچه پشمی
 44. پارچه مخمل
 45. پارچه پنبه سوپیما
 46. پارچه جوت
 47. پارچه کرباس
 48. پارچه توییت
 49. پارچه مودال
 50. پارچه چیفون
 51. پارچه لاکرا
 52. پارچه ایکات
 53. پارچه توییل
 54. پارچه سوییت
 55. پارچه آلپاکا
 56. پارچه پلی پروپیلن

تعجب کردید؟ درسته، اینها اسامی برخی از انواع پارچه هستند. اسامی زیاد دیگری هم وجود دارد که با کمی تحقیق بیشتر می‌توانید با آنها آشنا شوید.