پشمینه

پشمینه یک نوع الیاف مرغوب است که آن را به منطقه کشمیر (منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌قاره هند) نسبت می‌دهند. این الیاف بطور عمده از موی بز تهیه می‌شود و جنسی لطیف، محکم، سبک و ظریف دارد.

نمونه پشم بز کشمیری

لغت پشمینه (Pashmina) از زبان فارسی ریشه می‌گیرد و دلیل این نامگذاری جنس آن است که تماماً از پشم است. یکی از مرغوب‌ترین انوع پشمینه، الیافی است که از پشم بزهای کشمیری بدست می‌آید. سال‌ها قبل، با مهاجرت برخی از هنرمندان ایرانی به منطقه کشمیر، هنرهای ایرانی همچون شالبافی، پشم‌بافی، سفالگری و خوش‌نویسی در آن منطقه رونق گرفت و بافت پشمینه نیز توسعه پیدا کرد. بعدها بازرگانان غربی، صنعت پشم‌بافی را به غرب برده و آن را در اروپا نیز ترویج دادند.

شال بافته شده از پشمینه که با ابریشم دوزی تزئین شده است