چاپ تخلیه

چاپ روی پارچه به روش تخلیه

چاپ تخلیه یا Discharge printing به حذف رنگ‌ها از بخش‌های مشخص شده‌ای از پارچه که قبلا به طور کامل رنگ شده گفته می‌شود. این کار با استفاده از مواد شیمیایی صورت می‌گیرد. چاپ تخلیه نوعی چاپ اسکرین (Screen printing) به حساب می‌آید. تجهیزات و فنون مورد استفاده در هر دو نوع چاپ، شبیه به هم است اما در چاپ تخلیه به جای استفاده از جوهر معمولی، از جوهرهای تخلیه استفاده می‌شود.

چاپ روی پارچه دنیم (جین) به روش تخلیه

در این فرایند از جوهرهای آب پایه برای سفیدکردن، بلیچ کردن (Textile Bleaching) یا به رنگ پایه پارچه رساندن استفاده می‌شود. در این  روش به جای قرارگیری جوهر روی لباس، پارچه در آن خیسانده می‌شود. از جوهر تخلیه استفاده می‌شود تا رنگدانه‌های پارچه بی‌رنگ و غیرفعال شوند. بدین ترتیب پارچه بی‌رنگ و سفید می‌شود و به حالت اولیه خود برمی‌گردد. جوهرهای تخلیه روی پارچه‌هایی که با رنگدانه‌های واکنش‌پذیر رنگ شده‌اند به خوبی تاثیر می‌گذارند.

بعضی از رنگدانه‌ها نسبت به بقیه مقاومت بیشتری دارند. آنها غالباً در طیف رنگ‌های سبز کلمی، بنفش و آبی رویال می‌باشد. سفید کردن این رنگ‌ها ممکن است کامل صورت نگیرد. بعد از تخلیه رنگ از بافت پارچه، رنگدانه‌های آب پایه با رنگ دلخواه برای چاپ و رنگ آمیزی پارچه افزدوده می‌شوند. پارچه حاصل از این نوع چاپ بسیار لطیف و نرم است بطوریکه بافت پارچه بعد از چاپ تصویر روی آن، کاملاً مشخص است و پوشانده نمی‌شود. این روش هنوز هم یکی از بهترین روش‌های چاپ بر روی تیشرت‌های تیره به حساب می‌آید.