چاپ روی پارچه

چاپ پارچه تلفیقی از استفاده از مواد شیمیایی و دستگاه‌های مکانیکی است که به صورت دیجیتالی صورت می‌گیرد و امروزه گرایشی از تخصص هنر بدل گردیده است. در این صنعت آن چه که شما در سیستم خود طراحی می‌کنید از دستگاه به روی پارچه منتقل می‌شود. این هنر برای اولین بار در کشور چین مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان یک اختراع دنیای هنر را متحول کرد. در ابتدا رنگ‌ها با استفاده از غلطک های چوبی به روی پارچه منتقل می‌شد. امروزه دستگاه‌های چاپ پارچه قدیمی جای خود را به دستگاه‌های دیجیتال فوق پیشرفته داده است و این امر باعث شده که این صنعت پیوسته درحال پیشرفت باشد. صنعت چاپ پارچه انجام بسیاری از کارها در ساخت لوازم گوناگون ساده‌تر کرده است.